• Su bazlı temizleme sistemleri, ör. tek ve çift hazneli sistemler, çok hazneli daldırma temizleme sistemleri
 • Solvent bazlı temizleme sistemleri, ör. tek ve çift hazneli sistemler
 • Su bazlı, orta ve yüksek basınçlı çapak temizleme sistemleri (300 ila 3.000 bar)
 • Solvent bazlı yüksek basınçlı temizleme (10 ila 16 bar)
 • Plazma temizleme entegreli su bazlı veya solvent bazlı temizleme
 • Esnek süreç teknolojileri, ör. püskürtme, daldırma, basınçlı yıkama, enjeksiyonlu yıkama, ultrasonik temizleme - ayrıca karıştırma frekansları ile birlikte, titreşimli değişken basınçlı temizleme (PPC)
 • Parça döndürmede esneklik, ör. kademeli döndürme, tam döndürme, salınım
 • Vakumlu kurutma (solvent), vakumlu kurutma ile birleştirilmiş sıcak hava kurutma (su bazlı)
 • İlgili temizleme teknolojisine, prosese, kirlilik tipine ve üretim hızına uyarlanmış ortam yenileme, ör. damıtma, vakumlu evaporatör, ultrafiltrasyon, deiyonize su tesisi, tuzdan arındırma çözeltisi
 • Kuru temizleme, ör. plazma, lazer, CO2, vakumlu hava temizleme, doymuş ve kuru su buharı
 • Yüzey işleme, ör. titreşimli su jeti, lazer
 • Parça taşıma dahil kısmi ve tam otomasyon
Downloadform pdf tr