• Su bazlı temizleme sistemleri, ör. robot hücreleri, havai konveyörler, çok hazneli daldırma temizleme sistemleri, hazne sistemleri
  • Kuru temizleme, ör. plazma, lazer, CO2, vakumlu hava temizleme, doymuş ve kuru su buharı
  • Yüzey işleme, ör. titreşimli yüksek basınçlı su jeti, lazer
  • Su bazlı, orta ve yüksek basınçlı çapak temizleme sistemleri (300 ila 3.000 bar)
  • Tek veya çift hazneli sistemler olarak solvent bazlı temizleme sistemleri
  • Solvent bazlı yüksek basınçlı temizleme (10 ila 16 bar)
  • Esnek süreç teknolojileri, ör. püskürtme, daldırma, basınçlı yıkama, enjeksiyonlu yıkama, ultrasonik temizleme - ayrıca farklı frekanslarda, titreşimli değişken basınçlı temizleme (PPC)
  • Parça döndürmede esneklik, ör. kademeli döndürme, tam döndürme, salınım
  • Solvent veya su bazlı temizlemeden sonra vakumlu kurutma, vakumlu kurutma ile birleştirilmiş sıcak hava kurutma (su bazlı)
  • İlgili temizleme teknolojisine, prosese, kirlilik tipine ve çıktıya uyarlanmış ortam yenileme, ör. damıtma, vakumlu evaporatör, ultrafiltrasyon, deiyonize su tesisi, ters ozmoz, tuzdan arındırma çözeltisi
  • Parçaların makaralı konveyörler, robotlar veya yükleme portalları ile taşınması dahil olmak üzere kısmi ve tam otomasyon
Downloadform pdf tr